Sunday, November 28, 2010

Quran 22 in 1
Setelah BERJAYA dengan Syaamil Al-Quran The Miracle 15 in 1, kini penerbit Sygma Publishing Group tengah mempersiapkan kelahiran produk baru yang diberi labelMiracle The Reference 22 in 1 yang merupakan penyempurnaan dari produk sebelumnya, The Miracle 15 in 1.

Secara menyeluruh,terdapat 22 manfaat yang dapat diambil dalam 1 AL-Qur’an, Iaitu:
1. Terjemah Tafsiriyah Per Kata
2. Keyword (Bloking ayat sebagai pembahasan)
3. Sistem Pewarnaan Tajwid
4. Panduan Hukum Tajwid
5. Terjemah Kementrian Agama RI
6. Munasabah Ayat dan Surah
7. Tafsir Ath-Thabari
8. Tafsir Ibnu Katsir
9. Hadits sahih
10. Doa dan Zikir
11. Kosakata
12. Asbabunnuzul
13. Doa Dalam Al-Qur’an
14. Khazanah Pengetahuan
15. Tanda-tanda Dalam Al-Qur’an
16. Asmaul Husna Effect
17. Indeks Tematik.
18. Sirah Nabawiyah (suplemen bonus)
19. Atlas Sirah Nabawiyah (suplemen bonus)
20. Analisis Peta (suplemen bonus)
21. Dzikir Al-Ma’surat. (suplemen bonus)
22. DVD metode SYABANA (suplemen bonus)

No comments:

Adsense One [468 x 60]

Adsense Three [468 x 60]

Popular View

Entri Populer