Wednesday, June 22, 2011

Misbah al-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah

1.  PENGENALAN
1.1 Biodata Ibn Majah.
Nama sebenar Ibn Majah ialah, Abu Abdullah Muhammad b. Yazid b. cAbdullah b. Majah al-Rabiyy al-Quzwainiyy. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 209 H dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Kuniyah beliau Abu cAbdullah, manakala laqob beliau adalah Imam Ibn Majah. Ibn Majah merupakan ulama hadith yang terkenal dengan kitab sunannya yang menjadi rujukan bersama kitab-kitab hadis yang lain. (Ibn Ahmad cAlimi 2002)

Adsense One [468 x 60]

Adsense Three [468 x 60]

Popular View

Entri Populer